Analiza

Ze względu na wysoki stopień skomplikowania konstrukcji obecnych nośników, każdy przypadek utraty danych jest inny. Przed każdym procesem odzyskiwania danych przeprowadzamy analizę uszkodzeń nośnika.

Wprowadziliśmy trzy tryby ekspertyz:

1. Standardowa - czas trwania wynosi do 6 dni roboczych i zależny jest od ilości spraw będących aktualnie w toku.

2. Przyspieszona - czas trwania wynosi do 1 do 2 dni roboczych.

3. Ekspresowa - prace z nośnikiem następują bezpośrednio po dostarczeniu go do naszej firmy. Analiza wykonywana jest w trybie 24/7 (również poza godzinami pracy biura oraz w dni wolne). Wyniki analizy dostępne w ciągu kilkunastu godzin od dostarczenia nośnika.