Odzyskiwanie danych

Proponujemy Państwu usługi odzyskiwania danych ze wszystkich nośników informacji cyfrowej. Odzyskujemy dane niezależnie od rodzaju uszkodzeń, w przypadkach gdy:

  • sformatowano partycję
  • uszkodzeniu uległ system plików
  • przypadkowo usunięto pliki
  • współpracy odmówił dysk z serii 7200.11
  • uszkodzona została elektronika dysku
  • dysk uległ fizycznemu uszkodzeniu
  • doszło do innego rodzaju uszkodzeń

Udostępniamy Państwu cennik usług odzyskiwania danych. Należy pamiętać, że podane zakresy kosztów są orientacyjne. Dokładną wycenę przedstawiamy po przeprowadzeniu ekspertyzy uszkodzonego nośnika.