Procedura

Procedura odzyskiwania danych wygląda następująco:

1. Po rozmowie z przedstawicielem firmy Pecom ustalane są szczegóły dostarczenia nośnika do naszej firmy – osobista wizyta lub przesyłka.
W przypadku przesyłki dysku należy koniecznie dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy - do pobrania stąd.
2. Nośnik poddawany jest analizie.
3. Klient informowany jest o stanie nośnika, kosztach oraz czasie niezbędnym do odzyskania danych.

Do tego etapu ponoszą Państwo jedynie koszty związane z analizą nośnika.

4. Po zaakceptowaniu warunków oferty przez Klienta, firma Pecom przystępuje do właściwego procesu odzyskiwania danych.
5. Po zakończeniu odzyskiwania danych następuje przekazanie danych.
6. Gdy minie 7 dni od przekazania danych, usuwana jest kopia zapasowa i sprawa jest ostatecznie zamykana.